WMDB > All Movies > M > Mulan: Rise of a Warrior
bar orange to black
Mulan: Rise of a Warrior (2009)  link to Mulan: Rise of a Warrior on IMDb  

Number: 772

cover Mulan: Rise of a Warrior

IMDb Rating:
star star star star star star star star star star
6.8/10 (4460 votes)

Country: USA, 114 minutes

Spoken Languages: Mandarin

Genre(s): Drama, Adventure, Romance

Director(s): Jingle Ma, Wei Dong

Cast: Wei Zhao (as Hua Mulan), Jaycee Chan (as Fei Xiaohu), Jiao Xu (as Young Hua Mulan), Kun Chen (as Wentai), Rongguang Yu (as Hua Hu, Mulan's father)

Medium: Unknown,

Storyline: The epic story of the Chinese girl-warrior, Mulan, who fights to defend her father.

Location: c6p16

Loaned: No

Aspect ratio: 2.35:1